Eik vannbehandlingsanlegg

Vannverket på Eik bygges

I disse dager har vi startet siste etappe av byggingen av vannverket på Eik.
Graving over elva på Eik
Graving over elva på Eik

I Lunnan er det gamle vannhuset påbygget en ny og større fløy. I denne nye delen skal hele det nye vannbehandlingsanlegget monteres. Råvannet skal pumpes opp av brønnen i Lunnan og dette vannet skal så forsyne hele Eik.

 

Over elva ved Eik Treskofabrikk graves det også ned et helsveist vannrør nå mens vannføringen i elva er relativ liten. Dette skal være en del av vannledningen som skal gå opp til et nytt høydebasseng langt oppe i lia mot Kjørberg. Resultatet vil være at det vil bli levert stabilt vanntrykk og også brannslokkevann i Eik sentrum.

 

Planen er at hele anlegget skal stå ferdig sent i høst.

 

 

John Skåland