Vannlekkasjer på Ualand

Vannstenging på Ualand tirsdag og onsdag denne uken

Det er oppdaget to mindre vannlekkasjer på hovedvannledningen fra Ualand vannverk. Begge lekkasjene er lokalisert til området litt sør for det gamle meieriet (jusfabrikken)

Kommunens folk vil forsøke å reparere begge lekkasjene tirsdag og onsdag denne uken. Det må påregnes ustabil vanntilførsel til våre abonnenter i området disse to dagene - til tider vil vanntilførselen bli helt stengt. Stengingen vil bli så kortvarig som mulig, men vi kan ikke på nåværende tidspunkt si mer nøyaktig om tidspunkter for stenging.

John Skåland