Myddis utførte arbeidet

Vannproblem på Stranna løst

Det er vært et stort problem ved mye nedbør at overflatevann har funnet nye løp under E39 og til tider ødelagt veier og tun på nedsiden av E39.
Vegvesenet og Kommunen under planleggingen
Vegvesenet og Kommunen under planleggingen

Det er forsøkt å finne lekkasjen ved å benytte fargestoff, men det har vist seg å være en vanskelig jobb.

 

Nylig ble kommunen og vegvesenet enige om å sammen gjøre et forsøk med å grave opp Auelandsvegen og legge i betong for å hindre lekkasjer. Det ser nå ut til at dette har vært vellykket, og vi håper nå at Øvre Stranna skal bli skånet for dette problemet. Det er Myddis som har hatt jobben med å grave opp veien og reparere skaden sammen med PNM-etatens uteseksjon.

 

John Skåland