Vannlekkasje på Ualand

På det kommunale vannverket på Ualand er det registrert en lekkasje på ledningsnettet. Vi har ikke klart å lokalisere lekkasjen ennå, og ber derfor våre abonnenter om å stenge igjen kraner som står åpne og renner. Dersom noen har merket oppkomme av vann på steder det ikke før var vann, ta kontakt med komunens rørlegger på tlf. 99 64 07 50.

John Skåland