Vanning i Hovsherad

De som er tilknyttet kommunalt vannverk på Eik bør være varsomme med hagevanning.

Det er slik at vannverket har sin tilførsel av vann fra grunnboring i Lunnan. En pumpe pumper vann opp i det nye høydebassenget. Dersom tørken som er nå fører til så stort vannforbruk at brønnen tømmes, vil det bli svært vanskelig å sikre forbruksvann til abonnentene i området. Derfor henstiller vi alle som er tilknyttet vannverket om å være sparsomme med hagevanning i denne tørketiden.

 

John Skåland