Valg 2019

Endelige resultater med alle forhåndsstemmer

Valgresultatet i Lund kommune

Tirsdag 10. september kl 17.00 ble de siste forhåndsstemmer talt opp. Etter dette ser resultatet i Lund slik ut for kommunevalget:

SP:     5 rep.   ( 21,75 %)

AP:     4 rep.   ( 20,34  %)

H:       4 rep.    (19.04 %)

FrP:    3 rep.   (13.97 %)

KrF:     4 rep.   (17.63 %)

V:         1 rep.   (5,72 %)

 

Dette gir et kommunestyre som ser slik ut:

Magnhild Rita Eia  (SP)

Ann Sissel Haukland (AP)

Hogne Skjerpe (H)

Gro Helleland (KrF)

Ragnhild A. Kjørmo (FrP)

Kjell A. Heskestad (SP)

Kjell M. Leirflåt (AP)

Arvid L. Hunsbedt (H)

Halvor M. Ø. Skoland (KrF)

Jan M. H. Nyhus (FrP)

Sonja E. Surdal (SP)

John-Arvid Eik (V)

Siv Karin Utheim (AP)

Inger Rasmussen (H)

Tom Helge Moen (KrF)

Kristian Ollestad (SP)

Bente H. Brogeland (AP)

Svein Zwygart (FrP)

Renè Munthe Eik (H)

Tove B. Steinnes (KrF)

Knut Roald Thunheim (SP)

 

Alle 21 stk er satt opp i den rekkefølgen de har fått stemmetall. Det siste mandatet som kom inn er siste person på lista.

 

John Skåland