Valgresultater i Lund

Valgdeltakelsen i Lund var på 78,2 %. Fremskrittspartiet ble det største partiet i kommunen ved Stortingsvalget 2009 og fikk en oppslutning på 29,7 %. Arbeiderpartiet hadde imidlertid størst framgang siden valget i 2005. Oppslutningen var på 24,6 % ; dvs. en framgang på 6 % siden forrige stortingsvalg.

Statistikk 2009 (36,43 kB)

Gjennomføringen av valget gikk uten problemer, og været var det aller beste. For første gang var det bare tre stemmelokaler i Lund; på Moi, i Hovsherad og på Ualand. Ordfører Olav Hafstad hadde mandag formiddag gjort avtale med to skoleklasser fra Lund ungdomsskole som fikk en innføring i demokrati og hvordan stemmegivingen foregår. Elevene møtte ordføreren i stemmelokalet på Moi.

NRK Rogaland (TV) dukket også opp på Moi denne dagen, og John Skien laget sammen med sin fotograf et flott innslag om valget i Lund og kommunens deltakelse i ”Norgesmesterskapet i demokrati”. Bakgrunnen var kommunens tiltak for å øke tilgjengeligheten i forhold til forhåndstemming. For første gang var det i år anledning til å forhåndstemme på Mega to lørdager i høst.

Partiliste

%

   

Det norske Arbeiderparti

24.55

Sosialistisk Venstreparti

01.67

Senterpartiet

09.64

Kristelig Folkeparti

18.42

Venstre

03.69

Høyre

10.39

Fremskrittspartiet

29.75

Demokratene

00.05

Det Liberale Folkepartiet

00.05

Kristent Samlingsparti

00.69

Kystpartiet

00.11

Miljøpartiet De Grønne

00.11

Norges Kommunistiske Parti

00.05

Pensjonistpartiet

00.51

Rødt

00.23

15/9-09, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut