Valg 2007

Forberedelsene til høstens valg (kommune og fylkesvalg) er i gang. Valgdagen blir mandag 10. september i Lund. Medlemmene i formannskapet er utnevnt til Valgstyre ; dvs. Kjell Erfjord (leder), Ragnhild Kjørmo, Magnhild Eia, Henning Medby og Olav Hafstad.

Tor Inge Moi er sekretær for Valgstyret.

fra venstre Leif Broch (Egersund), Tor Inge Moi (Lund) og Gerd Rosland (Sokndal). Foto: Svein Tore Åtland

Tirsdag 8. mai var Tor Inge Moi og undertegnede på valgseminar i Stavanger arrangert av Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. I sin åpningstale fokuserte Fylkesmann Tora Aasland på viktigheten av god valgdeltakelse og et godt kvinnevalg.

Torunn Ivesdal Gjedrem (Bjerkreim) Foto: Svein Tore Åtland

Tema for seminaret var generell informasjon, endringer i Valgloven samt praktisk gjennomføring av valget. I den forbindelse nevnes at det i år blir utsendt valgkort til alle stemmeberettigede samt at det blir strengere regler i forhold til legitimasjon ved stemmegiving.

Forhåndsstemming er mulig fra 10. august til og med siste fredag før valgdagen.

For mer informasjon se www.valrogaland.no

Informasjon om valget i Lund kommune blir lagt ut på nettet etter hvert.

Valgstyret i Lund godkjente onsdag 9. mai partienes valglister. Disse er vedlagt.

Kandidatliste (40,84 kB)

8/5-07, Svein Tore Åtland