Bestilling gjøres via ReMin. Husk samtykkeskjema for de under 16 år, og egenerklæringsskjema (gjelder alle). Dette tilbudet gjelder kun for ungdommer født i 2004 og 2005.