Vaida fra Silale - elev på Lundheim

Siden skoleåret 1996/97 har det med unntak av ett skoleår alltid vært en elev fra Lund’s vennskapskommune Silale på Lundheim folkehøgskole. Dette skoleåret er Vaida Neverdauskaite (19 år) elev på Lundheim; som nummer 10 i rekken fra Silale.

Jeg nevner også at Silale kommune for tiden holder på med å utpeke Lundheims-elev til neste skoleår

Ordfører Kjell Erfjord og undertegnede møtte onsdag morgen Vaida og Ole Petter Hansson (rektor på Lundheim) for å samtale om erfaringene dette skoleåret i forhold til dette samarbeids-prosjektet mellom Lundheim folkehøgskole og kommunene Silale og Lund.

Noe av det første Vaida sa i forbindelse med denne samtalen var:
- Jeg har hatt det veldig fint her, og dette er det beste året i livet mitt. Jeg har fått mange gode venner, og jeg har mange gode opplevelser å se tilbake på.

Også rektor var klar på at elevene fra Silale glir godt inn i miljøet på skolen og at skolen er veldig godt fornøyd med at de to kommunene ønsker å videreføre samarbeidet også neste skoleår.

Ordfører signaliserte at han nå ville ta initiativ til at Vaida kunne besøke Lund ungdomsskole sammen med ham; før dette skoleåret er omme. Dette syntes hun var en god ide slik at hun kunne fortelle mer om landet (Litauen) hun kommer fra.

Etter at skoleåret er ferdig på Lundheim har Vaida fått tilbud om noen uker ”gartnerarbeid” på pnm-etaten sammen med Arild Frøytland. Dersom alt går som planlagt framover, begynner hun som data-student ved universitetet i Kaunas eller i Vilnius til høsten.

25/4-07, Svein Tore Åtland