Rasmus vindu

Lund brannvesen har allerede vært ute og sikret vinduer som er blåst ut

Vær forberedt på stormen

Det er meldt om kraftig vind 2. juledag og i nærmeste timer. Det er viktig at kommunens innbyggere sikrer løse gjenstander og annet som vinden kan ta tak i. Kommunen har god beredskap på vakt hele helga og utover tirsdagen. Akutte behov skal meldes inn via nødsentraler som er 110 for brann/redning, 113 for akutt helsehjelp og 112 for politi.

Et hus i kommunen fikk et et stort stuevindu blåst inn mandag morgen. Mye glass og vann ble blåst inn i stua, og brannvesenet har montert midlertidige plater og tettet skaden.

John Skåland