Regional

For de spesielt samfunnsengasjerte:

Utviklingstrekk i Lund, Dalane og Rogaland

Rogaland fylkeskommune utgir årlig et kunnskapsgrunnlag for utvikling av regionalpolitiske mål og strategier, samt en statusoppdatering for alle interesserte lesere. Publikasjonen gir et overblikk over en rekke viktige samfunnsområder i Rogaland.

Her kan du laste ned publikasjonen.