Utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel

Ordinær frist for spredning av husdyrgjødsel er 1. september. Forsøk viser at i et normalt år vil bare en liten del av fosforet bli nytta i grasproduksjonen etter denne dato. Ved spredning etter 1. slått vil derimot mesteparten av fosforet og andre gjødselstoffer bli tatt opp av plantene.

Kommunen har imidlertid fått anledning til å gi utsettelse til 1. oktober i særlige tilfeller og for enkelte år. På grunn av mange fortvilte telefoner til kommunen har vi bestemt å bruke denne muligheten. Friste for spredning av husdyrgjødsel for 2009 er derfor utsatt til 1. oktober. Og vi håper at alle da vil få ordnet seg uten altfor store kjørskader på enga.

Vi vil likevel peke på at spredning av husdyrgjødsel så sent på hausten er en dårlig måte å anvende denne ressursen på. De som sliter mest bør nok tenke på å utvide lagringskapasiteten sin.

Sverre Ørsland
jord- og skogbrukssjefTips ein ven Skriv ut