Folkehelsegruppen i Lund kommune har besluttet å lyse ut 80 000 kr av folkehelsemidler for 2023 til prosjekter innen følgende satsingsområder for folkehelsearbeidet:

  • Barn og unge
  • Fysisk aktivitet
  • Kosthold

Søknaden bør inneholde:

  • Beskrivelse av prosjektet
  • Formålet ved prosjektet
  • Målgruppe
  • Tidspunkt for gjennomføring
  • Budsjett og finansieringsplan    

Søknadsfrist: 5. april 2023

Søknad sendes:  postmottak@lund.kommune.no og merkes: Søknad folkehelsemidler 2023.