Lund kommune er tildelt kr 291.746 som kan videreformidles til lokale næringsvirksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak.

Dette gjelder lokale bedrifter, herunder reiselivs-, arrangements – og servicenæringen. Bevilgningen vil også fungere som en ventilordning/nødhjelpsordning for foretak og gründerbedrifter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen. Tildelingen skjer etter en søkeprosess.

Søknaden må inneholde:

  • Foretakets navn, organisasjonsnummer, bransje og NACE-kode
  • Antall ansatte og eventuelt permitterte
  • Kontaktperson inkludert e-post adresse og telefonnummer
  • Bankkontonummer
  • Informasjon om mottak av tidligere offentlig støtte 

Ved tildeling av økonomisk støtte til bedrifter skal følgende kriterier være oppfylt:

  1. Redegjørelse for hvorfor bedriften faller utenfor eksisterende kompensasjonsordninger.
  2. Innsendelse av årsregnskap for 2019.
  3. Dersom bedriften er i oppstartsfase og ikke eksisterte i 2019 skal det redegjøres for budsjett og forventet inntjening.
  4. Søknaden må vise til en klar begrunnelse av hvordan virksomheten er rammet som en konsekvens av smitteverntiltak, og økonomisk betydning dette har hatt for virksomheten. Fortrinnsvis med dokumentasjon.

Den økonomiske støtten er å anse som offentlig støtte (bagatellmessig støtte) og faller inn under regelverket for dette.

Klikk her for å komme til søknadssenteret. Du finner skjemaet under "korona".

Søknadsfrist 4. mai 2021. 

Tildeling vil bli foretatt av formannskapet 25. mai 2021.

 

For mer informasjon kan dere kontakte:

Siv K. Egenes, kommunedirektør
Tlf: 906 82 586
E-post: siv.kristin.egenes@lund.kommune.no