Utløsning av tilleggsopsjon Lund mottak

Kommunen har 16.07.18 mottat følgende epost fra UDI:

Utløsning av tilleggsopsjon Lund mottak

 

Til Lund kommune ved rådmannen,

 

Ankomstene av asylsøkere har økt noe i juni og begynnelsen av juli, og det er for tiden få ledige plasser i de ordinære mottakene. UDI har derfor løst ut tilleggsopsjon med 30 plasser i de fleste ordinære  mottakene, blant annet i Lund mottak.

 

Plassene skal være operative fra 20. august.

 

Den største andelen av asylsøkere nå kommer fra Tyrkia, og blant dem er det mange familier med barn.

 

Kommunen vil i eget brev få informasjon om økt vertskommunetilskudd i perioden opsjonsplassene er i drift

 

Lene Nordli

Rådgiver

Region- og mottaksavdelingen

Regionkontor Vest

 

Tlf: 407 073 33

 

Utlendingsdirektoratet

www.udi.no 

 

Tips ein ven Skriv ut