UTLEGGING AV MANNTALL TIL OFFENTLIG ETTERSYN

For å stemme ved valget må du stå i manntallet. Manntallet for Lund kommune legges ut til offentlig ettersyn fra 11.juli.
Mottar du valgkort i begynnelsen av august, er du innført i kommunens manntall.
Du kan undersøke om du står i manntallet ved å henvende deg til kundemottak Rådhuset i Lund kommune.
Du kan spørre via epost: postmottak@lund.kommune.no eller per tlf. 51 40 70 00.

Manntallslistene blir liggende ute på kundemottak fra 11.juli til og med valgdagen 9. september.

 

Tips ein ven Skriv ut