Utlegg manntallet

Står du i manntallet?

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved Stortings- og Samtingsvalget 12. september.

Du kan undersøke om du står i kommunens manntall som ligger ute til offentlig ettersyn t.o.m. valgdagen 12.09. på følgende steder:

Resepsjonen i rådhuset for alle kretser

Coop Marked Ualand for Eide og Ualand krets.

Coop Marked Eik for Hovsherad krets

Har du nylig flyttet til kommunen og folkeregistermyndighetene har mottatt din flyttemelding innen 31.05.05 skal du stå i tilflyttingskommunens manntall. Ble melding om flytting mottatt etter denne datoen, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme der på valgdagen eller avgi forhåndsstemme.

Her kan du forhåndsstemme (VL § 8-2. jfr. § 8-3)

Du kan forhåndsstemme f.o.m. 10.08 t.o.m. 09.09. i resepsjonen på rådhuset på Moi.

Utvidet åpningstid 08. og 09.09 kl. 0730-1500 og kl. 1700-1800

Ambulerende stemmegivning

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme hjemme. Søknaden må være innkommet til Valgstyret innen tirsdag 06.09.

For mer informasjon: valg.no

ValgstyretTips ein ven Skriv ut