Utdeling av gullklokker

I forbindelse med kommunestyrets juleavslutning torsdag 14/12 om kvelden ble det delt ut gullklokker til ansatte som har jobbet 25 år i Lund kommune. I år ble det delt ut 8 slike gullklokker.

I tillegg fikk Signe M. Hove gullklokke. Hun slutter nå etter 32 år i kommunen. I og med at hun tidligere har mottatt sølvlysestake etter 25 år i kommunen sier retningslinjene at det skal deles ut gullklokke når hun slutter i Lund kommune.

Ordføreren foretok utdelingen. Han takket for både trofasthet og innsats.

På bildet ses fra venstre : Tor Inge Moi, Gunvor Eikeland, Signe M. Hove, Ingrid Grane, Anne Betsy Stenberg, Else Johansen, Toril Salvesen, Odd Ivar Gursli og ordfører Kjell Erfjord. Marit Welle var ikke til stede.

18/12-06, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut