Malånå bygg

Midlertidig mur har stått i 30 år

Utbedringer av hovedbygget i Malånå

I disse dager skal hovedbygget i Malånå utvides med flere meter. Endeveggen har vært midlertidig i nær 30 år, men er nå i svært dårlig forfatning. Før Holm AS oppfører tilbygget skal PNMs egen folk rive ned endeveggen. Arbeidet er godt i gang, og over helga starter byggingen av nybygget.

John Skåland