Utbedring av E-39

Lund kommune ved ordfører har i mange sammenhenger påpekt at den farlige svingen på toppen av Drangsdalen (”Dødssvingen”) må utbedres. Dette trafikksikkerhets-arbeidet er nå gjennomført. På oppdrag fra Veivesenet har entreprenørselskapet RISA utført anleggsarbeidet. Torsdag 21. juni var anlegget ferdig; inklusiv ny asfalt og oppsetting av nytt autovern

 

22/6-07, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut