Moi hotel 5

Utbedring av avkjørsel E-39 – Moi hotell

Avkjørselen fra E-39 til Moi hotell er problematisk – særlig for trafikken som kommer fra nord, og det har vært flere ulykker og nestenulykker her opp gjennom årene. Sist ble en av de ansatte hardt skadet her en dag hun skulle på jobb. På bakgrunn av en henvendelse fra daglig leder Helge Pettersen tok ordføreren kontakt med Statens vegvesen for å se om noe kunne gjøres og anmodet om befaring.
Moi hotel 3

Onsdag 24. august ble befaring gjennomført hvor seksjonsleder Eddie Westad og over.ing. Trond Åge Langeland møtte fra vegvesenet. Ordfører, rådmann og pnm – sjef møtte fra Lund kommune samt helge Pettersen fra Moi hotell. Flere løsninger ble diskutert. Vegvesenet ønsker ikke fartsreduksjon. Montering av sperrelinje med forbikjøring forbudt er en løsning, men en endte opp med å se på muligheten for å få bygget et kort avsvingningsfelt for trafikken som kommer fra Stavanger og som skal svinge til venstre opp til hotellet. Et slikt tiltak antas å koste i størrelsesorden 0,5 – 1,0 mill kr og vil løse problemene forbundet med denne farlige avkjørselen. Vegvesenet lovet å raskt se på muligheten for å få til en slik løsning. Om nødvendig kan Lund kommune tenke seg å forskuttere for et slikt beløp i et år. Møtet ble holdt i en svært god tone.

 
 
Moi, 24.08.2011 
 
Rolv Lende
Tips ein ven Skriv ut