Undervisningsfløyen åpnet

Onsdag 17. januar ble undervisningsfløyen ved Lund ungdomsskole offisielt åpnet av elevene Victoria Forsberg, Rebecca Hoff og Olav Brennsæter. Ordfører Kjell Erfjord sa i sin tale at det i perioden 1997-2007 er brukt 26,1 millioner kroner til oppussing og rehabilitering av ungdomsskolen. Det siste prosjektet (klasseromsfløyen ; ca. 660 m2) er gjennomført innenfor tildelte budsjettrammer og en total kostnad på 6,9 mill. kroner inklusiv inventar.

Ordføreren ønsket de 150 elevene og de ansatte på skolen lykke til i de ”nye” lokalene og minnet om at det nå var opp til disse i samarbeid å skape et godt og trivelig arbeidsmiljø og læringsmiljø.

Rektor Olav Hafstad uttrykte glede over at kommunestyret i sin tid sa ja til følgende :

  • noe større klasserom enn opprinnelig forutsatt
  • etablere egne innganger for hvert av de 3 klassetrinnene
  • midler til et fint innemiljø ; dvs. fine farger, god ventilasjon, godt lys og nytt og fint inventar

Det som nå i hovedsak gjenstår av oppussing på ungdomsskolen er : garderober, naturfagrom samt svømmebasseng/svømmehall. Det er nå nedsatt ei gruppe som skal utrede det siste prosjektet.

Godt samspill i byggeprosessen mellom byggefirma, arkitekt og byggherre inklusive personale og elever ble framhevet av mange. Petter Svindland hilste og overrakte bilde fra arkitektfirmaet Kristiansen/Selmer-Olsen. Lars Bjørkeland hilste fra ansvarlig byggefirma Larsen & Bjørkeland.

Rektor informerte til slutt om at skolen inviterer til åpen skole med kveldsundervisning torsdag 15. februar.

19/1-07, Svein Tore Åtland