Ugrasbekjempelse

Fylkesmannen har sammen med Felleskjøpet Rogaland Agder gitt ut en brosjyre om ulike problemugras med forslag til tiltak for ugrasbekjempelse.