Et bredt faglig team bestående av barnehagestyrere, rektorer, BUP Egersund, Dalane barnevern, PPT, politi, leder for NAV, leder for psykisk helsetjeneste, leder for helsestasjon og skolehelsetjenesten og kommunepsykolog

Et team hvor ansatte og innbyggere i kommunen kan melde inn og drøfte systemsaker.