TV-aksjonen 2018 - resultat.JPG

TV-aksjonen 2018 – ”Mindre alene sammen”

Den lokale aksjonskomitèen takker alle i Lund kommune som støttet årets TV-aksjon. En spesiell takk til de som var med på innsamlingen; Elever og foreldre ved Nygård skole, elever m/lærer fra Lundheim folkehøskole, elever og foreldre ved Kielland Minde skole, Heskestad bygdekvinnelag m.m.

Disse bidro til at det ble samlet inn kr 84.858,- i bøssene, det er et godt resultat og en del over fjorårets. Totalbeløpet for Lund er pt kr 144.622, som gir et innbyggersnitt på kr 44.68 som er tilsvarende landsgjennomsnittet. Takk for dugnadsinnsatsen for fellesskapet!

 

TV-aksjonen 2018 - bøssebærere.JPG
TV-aksjonen 2018 - bøssebærere.JPG
TV-aksjonen 2018 - resultat.JPG
TV-aksjonen 2018 - resultat.JPG

Hilsen Olav Hafstad

komitèleder

Tips ein ven Skriv ut