Her er en beskrivelse av årets turer. Klikk på linken så kommer du til et kart som viser deg ca startpunkt for turen (rød diamant). Ta hensyn ved parkering og følge evt. anvisninger. 

Ha en god tur

 

1. Espelistøl: (450 moh, 5,6 km, 1,5 time).  Turen starter ved Furbekktjørn (kjør gjennom Hovsherad mot Bjørnestad). Herfra følger du traktorvei og sti innover. På veien passerer du kvernhuset i Indre Sandstøl, før du når målet Espelistøl. Tilbaketuren kan legges mellom Øvre og Nedre Sandtjørn. 

2. Vestknuten: (521 moh, 4 km,  1,5- 2 timer). Merket fra FV.15 fra Ualand til Heskestad. Parkering på oppsiden av tunnelen under E39 på Omdal. Følg landbruksvei til venstre for bekken, kryss over bekken etter ca 200 meter, jevn stigning opp til tjernet. Herfra ser du toppen. Kryss utløpsbekken og følg stien opp til toppen. Retur samme vei. Dyr på beite. 

3. Lindtjørnknuten: (731 moh, 7,1 km, 6 timer). Turen starter ved Furbekktjørn. Du følger merket sti til Espelistøl. Deretter følges stien videre til Lindtjørnknuten. Mye stigning den siste delen av turen til kommunens høyeste topp.

4. Nasen: (472 moh, 3 km, 1,5 time (t/r)). Parkering ved Lund sjukeheim eller Øvre Haulakndsvei. Det er merket sti til Nasen som tar av fra landbruksvei til Stølsvatnet. Dyr på beite store deler av året, vis hensyn.

5. Postveien: (440 moh, ca 8,8 km, 2,5 timer). Den gamle kløvveien mellom Ualand og Hovsherad. Her kan du starte enten fra Ualand eller Eik. Det vil være parkering i Eik sentrum og ved Steinslandsstykket (ved tavle 400 m før Ualand gard). Posten finner du ved Gjuvotni omtrent midtveis.

6. Tothammeren: (407 moh, 3 km, 1,5 timer) Turen starter fra rasteplassen ved E39 på Moi og følger samme sti som til Varden. Er videre skiltet og merket mot Tothammeren. Det går også an å gå fra Haukland.

7. Blåløypa: (303 moh, 2 timer) Rundløype. Parkering ved Lundbadet. Merket løype starter ved Lundheim, følger skogsvei forbi badeplassen og videre opp langs Eigelandsvatnet til stien til Blåløypa tar av til venstre. Videre følger stien til Prestvatned og mot Skåland, deretter ender ned på skogsveien og du kan returnere til Lundheim.

8. Voreknuten: (541 moh., ca. 3km, 0,5 time). Turen starter ved avkjøring mot Kvelland, på Åvedalsveien. Er grusvei hele veien til toppen. Turen egner seg derfor godt for småbarnsfamilier, da du til og med kan gå med barnevogn.

9. Kjeldeknuten: (632 moh, ca. 4-5 km, 2,5 timer). Parkering ved Sætrahytta. Følg merking gjennom lysløypa, 500 meter, og inn på skiløypa som går opp mot Gauksåmknut, og videre opp til Kjeldeknuten. Her kan du gå samme vei tilbake, eller du kan gå en rundtur(beregn da ca. 2 timer til). Som rundtur vil man komme innom Åsefjell, Rauneskar og Sandstøli tillegg til Kjeldeknuten. Dyr på beite.

10. Gursligruvene: (340 moh, 6,2 km, 2 timer). Turen starter ved Gursli, her er det mulighet for parkering. Videre følger du den gamle gruveveien fram til Gursligruvene.

11. Grønhaug: (631 moh, 12 km, 4 timer). Turen starter ved parkering i nærheten av Lundheim. Det er merket sti fra parkeringen. Det er også mulig å utvide turen og ta en tur innom Solliknuten, men man må da regne 1-2 timer mer.

12. Røverhelleren: (ca. 250 moh., ca. 2,5 km, ca. 0,5 time) Parkeringsplass ved Birkemoveien. Følg merket opplev Dalanesti mot Gya. Grusvei Mesteparten av veien. Egner seg godt for barnefamilier.

13. Helgetoppen: (440 moh., 2,3 km, ca. 1 time) Turen starter fra Vartdal-fabrikken. Parkering ved butikken på Ualand. Går bak Vartdal til enden av bygget til undergang under E39. Følg merket sti til skaogsvei. Deretter følger du skogsveien til toppen. Turen er ikke veldig lang, men har god stigning (ca. 250 høydemeter).