Trykkprøving av vannledninger - Haukland

Det blir trykkprøving av ny vannledning på Haukland

onsdag 5.10. og torsdag 6.10. fra kl. 08.00 og utover dagen.

I perioder kan en bli uten vann og vannet kan bli misfarget.

PNM