Du er her: Forsiden > Ansattportal
Lundbadet

TRENINGSAVTALE

Avtalen gjelder fast ansatte som har inngått Treningsavtale og har aktivt medlemskap i Lundbadet, HSK eller Perlå det enkelte kalenderår.

Treningsavtale mellom Lund kommune og ansatte

Formannskapet fattet slikt vedtak i sak 012/16:

Lund kommune gjeninnfører ordning med tilskott på inntil kr 500 til årskort i Lundbadets ulike aktiviteter for ansatte i kommunen som et forebyggende tiltak.

Det inngås standard kontrakt med de ansatte. LAST NED HER PDF document ODT document

Regler

  • Avtalen gjelder fast ansatte som har inngått Treningsavtale og har aktivt medlemskap i Lundbadet, HSK eller Perlå det enkelte kalenderår.
  • Den ansatte oppfordres til en time høyintensitetstrening per uke, samt rundt 30 minutter moderat aktivitet de øvrige dager. Aktivitet tilpasses helsetilstand og alder.
  • Oppfølging av avtalen inngår i medarbeidersamtalen.
  • Avvik fra avtalen følges opp av ansatt og nærmeste leder i samarbeid.
     
  • Lund kommune dekker inntil kr 500 til årskort, tilpasset stillingsvolum slik:
     

80-100 %        = kr 500
60-79 %          = kr 400
40-59 %          = kr 300
20-39 %          = kr 200
under 19 %     = kr     0