Tre visemenn inspirerte Lundølene

Torsdag og fredag hadde Lundsamfunnet besøk av kulturpersonene Lars S. Hauge, Henning Sommero og Ove Røsbak. Torsdag var det institusjonskonserter og kulturkveld i Lundetun. Fredag var det kulturseminaret "Uten kultur tørker sjela" på Moi hotell.

Torsdagens institusjonskonserter strakte seg fra skolekonsert ved Heskestad skule, 1 - 7 klasse, via arbeidsplasskonsert i kantina på NorDan til konsert for beboerne på Lund sykehjem. "Vi har holdt konserter for innbyggere fra 7 - 90 år", uttalte Lars S. Hauge etterpå og var veldig fornøyd med responsen. Torsdagskvelden ble avsluttet med konserten "Menuett i mai" på Lundetun.

Lund bygdekor Foto: Arild Beckstrøm

Der deltok Lund bygdekor og sangartistene Anne Rusdal og Aina Beckstrøm, sammen med De tre visemenn Lars S. Hauge, Ove Røsbak og Henning Sommero. De omtrent 100 fremmøtte fikk oppleve viser fra Alf Prøysen, Vidar Sandbekk og Hans Hyldbakk, sammen med dikt av og med ringsakerlyrikeren Ove Røsbak. Aina og Anne imponerte med sine to duetter. Kvelden ble avsluttet av Henning Sommero med Vårsøg, melodi Henning Sommero, tekst Hans Hyldbakk.

Anne Rusdal og Aina Beckstrøm Foto: Arild Beckstrøm

Fredagens seminar ble åpnet av politisk rådgiver i Kommunal- og regionaldepartementet Magnhild Eia. Den faglige delen ble åpnet av Ove Røsbak som hadde brukt natten til å skrive diktet

Moi i mai (38,31 kB)

- en hyllest til Lundevatnet. Lars S. Hauge loset forsamlingen gjennom temaer: trivsel på arbeidsplassen, kultur i skolehverdagen og kultur i helseinstitusjoner. Hele seminaret ble knyttet sammen med kunstneriske innslag fra Ove Røsbak og Henning Sommero. Over 70 deltakere, først og fremst fra Lund kommune og NorDan as, men også fra nabokommunene Sokndal og Bjerkreim og fra Rogaland fylkeskommune, fikk oppleve faglig interessante temaer. Arrangør for alle arrangementene var NorDan kulturfondTips ein ven Skriv ut