Tre søkere på ledig stilling som rådmann

Søknadsfristen gikk ut 28/8, og det er tre søkere til stillingen.

Disse er : Ståle Olsen, Rolv Lende og Trond A. Skjæveland. Lende er 59 år og er i dag plan/næring/miljøsjef i Lund kommune. Olsen er 46 år og har i dag en stilling som rådgiver innen plan/utvikling i Hjelmeland kommune. Skjæveland er 54 år og er helse-/omsorgssjef i Lund kommune.

Trond Skjæveland

Rolv Lende

Intervjuutvalget består av formannskapet og Anne B. Jegtvik som representant for arbeidstaker-organisasjonene. Endelig tilsetting foretas av kommunestyret ; etter planen torsdag 19/11.

1/9, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut