Trafikksikkerhetsplan 2012 - 2016

Stortinget vedtok i 1996 at utarbeidelse av en kommunal trafikksikkerhetsplan skal være en forutsetning for å søke om støtte til lokale trafikksikkerhetstiltak langs kommunale og fylkeskommunale veier: ”Stortinget ber regjeringen stimulere flere kommuner til å utarbeide handlingsplaner som er en forutsetning for å få midler til ”Aksjon skolevei”.”

"Trafikksikkerhetsplan for Lund kommune" ble vedtatt av kommunestyret første gang 05.10.00. Den har deretter blitt rullert, og tilslutt vedtatt:

  1. Høsten 2004.
  2. Høsten 2008.
  3. Mars 2013.