www.lund.kommune.no

Busskur Heskestad

Møte med busselskap og vegvesenet mandag

Trafikksikker skoleveg på Heskestad

Rett nord for tunnellen på E39 på Heskestad har det vært en busstopp på hver side. Dette er en utfordring når skolebussen kjører nordover og slipper av barn som da må krysse E39 for å komme hjem.

Etter flere forsøk hadde kommunen i dag et møte med både Statens Vegvesen og busselskapet. Det er sett på flere alternative løsninger for å bedre sikkerheten for barna her. Innen kort tid vil busselskapet sammen med vegvesenet vurdere de ulike forslag. Håpet er å få til en grei ordning som kan iverksettes relativt raskt. Løsningen vil også henge sammen med utbedringen av undergangen under E39 nord for kirken. Denne undergangen er for lav for mange busser, men skal etter planen får større høyde innen kort tid.

John Skåland

 

 

Opprettet: 16.september.19 av John Skåland