Kontakt kommunen for mer informasjon om tomtene. 

Ledige tomter på Moi

På Moi er det per idag 4 ledige kommunale tomter. Tomtene ligger i Hestespranget, på Haukland vest.

Tomtene er merket med rød femkant på kartet. Klikk her for å se tomtene i reguleringsplanen. 

Haukland vest ledige tomter rev.jpg

Ledige tomter på Ualand

På Ualand er det per idag 12 ledige kommunale tomter. Tomtene ligger i det nye byggefeltet.

Tomtene er merket med rød femkant på kartet. Klikk her for å se tomtene i reguleringsplanen. 

Ualand ledige tomter rev.jpg