Lund kommune er oppdelt i 3 stk tømmesoner. Trykk på den aktuelle sonen for link til tømmekalenderen.

L3
• Fra Elve/Åvedal til Skåland
• Lundestrand via Nysted/Skulevold til Skjeggestad
• Gamle Heskestad Kommune

L4
• Haukland nord for Mega, Hovsherad, Sætra til og med Rusdal

L5
• Moi sentrum sør, østsiden av Lundevann
• Fra Tronvik langs E39 Stranda, Storliveien
• Stasjonsveien