Tjenester

Biblioteket tilbyr deg gratis lån av bøker, tidsskrift, film, musikk og lydbøker.

Skoler, barnehager, sykehjem og andre institusjoner kan låne større samlinger av bøker for lengre tidsrom.

Biblioteket har også utklippsbøker med lokalt avisstoff til bruk i biblioteket.
Bøker vi ikke har selv, kan vi skaffe deg via fjernlån fra andre bibliotek.

Vi har 2 datamaskiner med internett som du kan bruke gratis ½ time pr. dag.

I tillegg har vi trådløs internett sone som dekker alle maskiner av dagens standard. Sonen er åpen for alle i bibliotekets åpningstid.

Lesesalen vår har 7 studieplasser, 2 med pc. Etter avtale kan denne brukes også utenom åpningstid.

Grupperom med plass til 8-10 personer kan benyttes til studieringer og annen møtevirksomhet.

Vi holder avisene Agder, Dalane Tidende og Stavanger Aftenblad. Disse kan du lese i biblioteket.