Tiltaksstrategi 2005 - 2007

Tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (TNMS)

1. januar 2004 overtok kommunene råderetten over midler som skal gå til miljøtiltak i landbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Midlene gis i samlet pott til kommunene, som får i oppgave å fordele midlene lokalt. Kommunene skal utarbeide strategier over hvordan pengene skal brukes og godkjenne/avslå søknader om bruk. Fylkesmannen skal tildele midler til kommunene, være veileder, klageinstans og utføre kontroller. Ved tildeling av midler vil Fylkesmannen se på hvilken aktivitet som har vært i kommunen tidligere og kommunen sine egne tiltaksstrategier.Tips ein ven Skriv ut