Søknad om tiltak uten ansvarsrett brukes ved tilbygg, driftsbygninger, fasadeendringer, garasje og andre mindre frittliggende bygg.

Tiltakshaver kan i disse tilfeller selv stå som ansvarlig for byggingen.

Som hjelp er det utarbeidet en søknadspakke for slike tiltak. Den inneholder informasjon, blanketter du trenger og en veiledning på hvordan du utarbeider en komplett søknad.

 

Søknadspakken.png