Fra 1.7.2015 er det en rekke tiltak som er unntatt søknadsplikt.

Tiltak må likevel være i tråd med plan, lover og forskrifter. Tiltakshaver har større ansvar i slike saker. Se HER hva dette gjelder, og hva en må ta hensyn til.

En gjør oppmersom på at tiltak unntatt søknadsplikt skal innrapporteres kommunen i etterkant på eget skjema.