Tilsyn på SANA

UDI (Utlendingsdirektoratet) gjennomfører hvert år tilsyn på landets asylmottak. Tirsdag 23/5-06 var det tilsyn for SANA Lund. Fra UDI Vest deltok regiondirektør Atle Berge og rådgiver Inger Loneland. Daglig leder i SANA Norge Andreas Kolaas var også til stede. I Norge er det totalt 70 mottak. SANA har ansvar for 3 av disse mottaka.

Representanter fra Lund kommune deltok på en lunsj på Moi hotell. Regiondirektør Berge kunne der fortelle at tilsynene var identiske for alle landets mottak og at et tilsyn hovedsakelig besto av en gjennomgang av protokoller, fokus på barnas forhold, vurdering av kvaliteten på informasjon (generell og til den enkelte asylant) samt tilsyn på noen av boenhetene til asylantene.

fra venstre Inger Loneland, Atle Berge, Kjell Moen, Kjell Erfjord og Andreas Kolaas
foto: Svein Tore Åtland

Ordfører Kjell Erfjord fortalte i sin tale om etableringen av SANA Lund i 2001. Utfordringene var da mange ; først og fremst at det kom mange asylanter på en gang pluss at det syntes veldig vanskelig å skaffe til veie tilstrekkelig med boenheter. Det gikk imidlertid bra, og utviklingen etter dette har vært positiv ! Dette skyldes ikke minst den flotte innsatsen til de ansatte på SANA. Det er også etablert et godt samarbeid med Lund kommune på mange områder. Avslutningsvis gav han uttrykk for stor takknemlighet for arbeidsplassene som mottaket tilfører lokalsamfunnet. Målt i penger tilfører SANA lokalsamfunnet en økt årsomsetning på om lag 10 mill. kroner.

Atle Berge sa i sin tale at SANA Lund etter UDI’s mening ble dyktig drevet av en solid, stabil og flink arbeidsgjeng. Dessuten ble det vurdert som svært positivt at Lund kommune var en god samarbeidspartner. Dette er nyttig med tanke på at behovet for antall mottak på landsbasis vil bli vurdert innen utgangen av dette året.

24/5-06, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut