Tilskuer eller deltaker?

Loveleen Brenna samlet mer enn 150 foreldre på Nygård skole mandag 4/9 om kvelden; fra alle skoler i kommunen. Loveleen er leder av Foreldreutvalget i grunnskolen i Norge (FUG). Temaet for samlingen var : ”Tilskuer eller deltaker? - foreldrerollen i Kunnskapsløftet”.

Oppvekst- og kultursjef Egil N. Eek sammen med Per Otto Ødegård (leder FAU Kiellands Minne skole) ønsket den store forsamlingen velkommen. Egil innledet deretter om Kunnskapsløftet og planene som er utarbeidet i Dalane-kommunene.

Fra og med skoleåret 06/07 tas bl.a. nye læreplaner i bruk fra 1.-9. klasse.

Deretter overtok Loveleen. Det var en interessant og flott opplevelse fra begynnelse til slutt.

Hun fortalte innledningsvis om hennes bakgrunn. Foreldrene var fra India, og de hadde etter manges mening dårlige forutsetninger for å hjelpe barna deres på skole i Norge. Det gikk imidlertid veldig bra med skolearbeidet både for Loveleen og hennes søsken. Dette forklarte hun bl.a. med at foreldrene hele tiden var interessert i skolegangen og skolearbeidet deres og snakket dessuten alltid fint om skolen og lærerne. I tillegg satte Loveleen seg konkrete mål sammen med dem.

Noen stikkord fra foredraget :

  • Lovverket sier at foreldre har et medansvar i forhold til elevenes opplæring.
  • Det må samarbeides (skole-foreldre) også om det faglige innhold, ikke bare om praktiske ting.
  • Utgangspunktet er det beste : Både foreldre og lærere/skolen ønsker det beste for eleven.
  • Det er viktig at foreldre har gode holdninger i forhold til utdanning.

Ingen lærere kan bli gode uten støtte fra foreldrene.

  • Det finnes ikke ressurssvake foreldre, men det finnes foreldre med ulike ressurser.
  • Mobbing tar i fra barna framtiden. Et trygt læringsmiljø gir et bedre læringsresultat.
  • Tilpasset opplæring krever tilpasset samarbeid.

Loveleen Brenna og Egil N. Eek
Foto: Svein Tore Åtland

Loveleen mottok til slutt langvarig og velfortjent applaus samt Lund-gaver (CD’ene Elvira og ”MOI”, boka ”Fra rokk til vindu” samt moteriktige tresko).

Takk for besøket og velkommen igjen !

Noen aktuelle hjemmesider :

http://www.fug.no

http://www.foreldrenettet.no

5/9-06, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut