landskap

Rundskriv fra Miljøverndepartementet

Tilskuddsordninger for 2013

Det orienteres om Miljøverndepartementet sine tilskuddsordninger som er åpne for søknad fra bl. a. lokale organisasjoner, lag og enkeltpersoner. 

Rundskriv omtaler følgende områder:

naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern, forureining, internasjonale miljøtiltak, byutvikling og lokalt miljøvern.

 

Mer opplysninger finnes her.