Logo NAV

Husbanken finansierer

TILSKUDD TIL TILPASNING AV BOLIG

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.

Det finnes både låne- og tilskuddsordninger som kan gjøre det mulig å finansiere tilpasning av boligen din. Saksbehandler på NAV Lund vil kunne hjelpe til med å finne fram til de muligheter som finnes for deg.

Tildeling fra kommunene gjøres etter en økonomisk behovsprøving og tilpasningen må være hensiktsmessig.

Hvem kan få tilskudd til tilpasning?

  • husstander eller enkeltpersoner som har behov for tilpasning av boligen
  • eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak

Hva kan det gis tilskudd til?

  • både enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen og til større ombygginger for å tilrettelegge boligen
  • både leid og eid bolig 

Hvordan søke?
Nav Lund administrer ordning med midler fra Husbanken. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden, Søknadsskjema finner du her. 

Tips ein ven Skriv ut