Støtte til lag og foreninger

Tilskudd til kulturarbeid 2018

Det kan nå søkes om støtte til kulturarbeid for lag og foreninger. 

Søknadsskjema med kriterier kan lastes ned fra denne siden   Retningslinjer og søknadsskjema.odt PDF document ODT document

Tilskudd til kulturminnevern 2018

Eiere av gamle hus, bygninger eller gjenstander kan søke tilskudd til restaurering og bevaring.  Egen søknad med begrunnelse og kostnadsoverslag utarbeides.

Søknadsfrist 1. april 2018.

Spørsmål kan rettes på mail til Hilde.flotre@lund.kommune.no  eller tlf. 51 60 47 24.