Tilskudd til kulturarbeid 2007

I disse dager sendes det ut brev til lag og foreninger i Lund med søknadsskjema for tilskudd til kulturarbeid for 2007. Søknadsfrist 1. mars 2007.

Tilskuddet omfatter:

  • Driftstilskudd til lag/foreninger som er i kontinuerlig drift
  • Oppstartingstilskudd
  • Tilskudd til spesielle arrangement, prosjekter og andre tiltak av begrenset varighet
  • Tilskudd til lederopplæring

Eget søknadsskjema.

De bevilgede midlene går i hovedsak til virksomhet for barn og unge.
Lag/foreninger som har flere avdelinger/grupper fremmer felles søknad.

Søknad sendes til:

Lund kommune
Oppvekst- og kulturetaten
4460 Moi

Dersom noen ikke har fått søknadsskjema eller trenger flere fåes dette i resepsjonen på rådhuset. Eller tas ut her:

For informasjon kontakt Kari Reianes Spangen på tlf 51 40 47 24 eller pr e-post:
karis@lund.kommune.no