Tilskudd til kulturarbeid 2007

1. mars er siste frist for å søke om midler til kulturarbeid. Alle lag og foreninger i Lund kan søke om driftsmidler, lederopplæring og til spesielle arrangementer/tiltak.

Søknadsskjema