www.lund.kommune.no

NorDan kulturfond logo

NorDan kulturfond

Tilskudd fra NorDan kulturfond

Det kan nå søkes om midler fra NorDan kulturfond - søknadsfrist 3. juni 2016

Søknad om tilskudd fra NorDan kulturfond

Styret i NorDan kulturfond har i sine vedtekter åpnet for muligheten til å kunne søke om midler fra kulturfondet. Søkerne kan være foreninger/lag, grupper eller enkeltpersoner. Søkerne må ha sin virksomhet i Lund kommune. Det kan ikke søkes om midler til driftutgifter.

Søknadsfrist: 3. juni 2016

Søknad med beskrivelse av behov og kostnadsoverslag sendes:

NorDan kulturfond
 Lund kommune v/OK-etaten
4460 Moi

E-post: kultur@lund.kommune.no

Kontaktperson: Gunnar Hågbo  46 500 350

Opprettet: 13.mai.16 av Gunnar Hågbo