Tilskudd fra Mjølkeprosjektet

Mjølkeprosjektet i Dalane startet opp i 2010 og skulle i utgangspunkt gå i 3 år. Pga. god resonans er prosjektet blitt forlenget. Også i 2013 kan det søkes tilskudd fra Mjølkeprosjektet til diverse investeringer:

> Veivalgsrådgiving
   (50% av kostnad, maks. kr. 3.000,-)

> Utredningsmidler
   (50 % av kostnad, maks. kr. 10.000,-)

> Investeringsstøtte 
   (ved investeringer > kr. 75.000,-; 10 % av kostnad, 
    maks. kr. 200.000,-)
> Effektivitetsanalysen 
   (inntil 2,5 timer + inntil 1,5 timer oppfølgingsbesøk)


Ta gjerne direkte kontakt med prosjektlederen på landbrukssenteret 
på Helleland, tlf. 90 78 92 32.