Tilleggsinformasjon angående elgen i lysløypa på Moi

Det ble gitt fellingstillatelse dagen etter hendelsen, i samråd med lokalt politi. Jaktlaget som har jakt i det aktuelle området har vært ute flere kvelder uten å se elg. Det har nå gått så lang tid fra hendelsen fant sted, at det er usikkert om man finner riktig elg. Vi ber dere derfor melde fra til kommunen dersom dere ser elg med kalv i området.

Tips ein ven Skriv ut