Utsikt mot Eigelandsvatnet

Tildelte folkehelsemidler

Styringsgruppa for Folkehelse har behandlet 14 innkomne søknader om folkehelsemidler, og tildelt midler slik:

 

 

se lenger nede på sida...

 

 

 

 

Søker   Formål INNVILGA
Alle barneskolene i Lund   Trafikkforebygging Sandnes sykkel og aktivitetsgård 5 875
Elevråd Nygård skole   Premier akebrett Nygårdsmarsjen 3 000
Haukland Øst velforening   Utstyr lekeplass/treningspark. Multi treningsapparat 0
a Moi IL b. skigruppa/Sandstøls venner   Ytterligere midler til skitrase. Plan ikke framlagt. 0
Moi Familie KRIK   Leie av Nordanhallen høst 14 kr 1800, vår 15 kr 3000 3 000
Moi IL     Løpskarusellen på Moi, materiell, skilting, annonser, adm mv 6 000
LHL Flekkefjord og Lund   Vanntrim. Trimgrupper 6 000
NAV Flyktningetjenesten   Støtte til familiekort flyktninger. 10 familier a kr 2500 10 000
Perlå danse og treningsklubb   Åpen dag med aktiviteter for alle. Sosial treningslørdag. 10 000
Hovsherad vel og bygdeutvikling   Rusfritt arrangement for ungdom. Band. Treskofestival  15 000
Hovsherad vel og bygdeutvikling   Barnetrim. Diverse leker og utstyr til trimmen. 3 000
Hovsherad vel og bygdeutvikling   Utstyr til sandvolleyballbane, stolper, nett, linjesett, dommertårn 0
Heskestad og Ualand bygdeutvikling   Toppturer 6000 - fellesturer 6000 - eldreturer 6000. 8 000
Lund revmatikerforening   Tur til Heiavatn for alle. Mat og drikke 6 000
      75 875